• Koen AOV - Specialist in ArbeidsOngeschikheidsVerzekering
  • Koen AOV - Specialist in ArbeidsOngeschikheidsVerzekering
  • Koen AOV - Specialist in ArbeidsOngeschikheidsVerzekering
  • Koen AOV - Specialist in ArbeidsOngeschikheidsVerzekering

Verbeteren of onderhouden van bestaande AOV of afsluiten van een nieuwe AOV? Wij helpen u!

FAQ | Veelgestelde vragen

Hoe wordt de premie berekend, wat is daarvoor het uitgangspunt?

Het is altijd maatwerk, met ca. 10 variabelen. O.b.v. de volgende gegevens kunnen we een concrete berekening voor jou maken: geboortedatum, beroep, verzekerd bedrag, wachttijd.

Indien het verzekerd bedrag wordt gekoppeld aan de jaaromzet, hoe bepaal je dan wat deze moet zijn voor een starter?

Je mag maximaal 80% van je winst (-prognose) verzekeren. In jouw geval dus een berekening van hoeveel winst je denkt te gaan behalen (verwachte omzet minus kosten).

Kan je ook hoger of lager inzetten?

Je mag ook minder dan die 80% verzekeren.

Wat wordt gedekt met een AOV?

Inkomensderving bij ziekte of ongeval. De mate van AO (arbeidsongeschiktheid) bepaalt het uitkerings% maal het verzekerd bedrag. Vanaf 80% AO krijg je een uitkering va 100%.

Vanaf welk moment wordt er uitbetaald?

Na een bepaalde wachttijd. Dat kan 1,2,3,6,12 of 24 maanden zijn. 1 maand is de beste dekking want keert het snelste uit. Maar daardoor ook de duurste variant. Bedenk daarom vanaf wanneer je echt een uitkering nodig hebt. Dat is mede afhankelijk van je spaargeld en eventueel inkomen van een partner.

Is het eerste ziektejaar verzekerd, of het tweede?

Beiden. Het eerste jaar noemen we rubriek A. Ná-eerste jaar noemen we rubriek B.

Hoe lang wordt er uitgekeerd?

Tot de eindleeftijd. Ideaal is als het aansluit op de AOW-leeftijd van 68 jaar. Sommige verzekeraars hebben (nog) een maximum van 67 jaar.

Wat betekent een uitkering voor de inkomensbelasting?

- Een AOV is in principe een bruto verzekering: de uitkering wordt belast met IB. En de premie is fiscaal aftrekbaar.
- Er is 1 verzekeraar waar je een netto AOV kan sluiten. Dan kan je dus een lager bedrag verzekeren, want die wordt niet meer belast. De premie is daardoor ook een stuk lager, maar is dan niet meer fiscaal aftrekbaar.